O laboratorních potkanech

O plemenech laboratorních potkanů

Sprague-Dawley potkani: Kmen pochází z roku 1925, byl vyvinut Robertem Dawleyem ze zkřížení samice kmene Wistar s hybridním hooded samcem. V roce 1955 jejich chov přejal Charles River Laboratories, z jejich chovů v Německu se dovážejí naši samci ve věku cca dvou měsíců. Jde o zvířata chovaná v režimu SPF (specific pathogen free), což znamená, že potkani se celé generace nesetkali s významnými patogeny – zejména bakteriemi, které normálně osidlují potkany v běžných chovech a při stresu se stávají vyvolavateli onemocnění, zejména abscesů a zápalu plic. Za běžných podmínek se rychle kolonizují a pokud nejsou vystaveni stresu, zvyknou si a žijí jako normální zvířata. Samice Sprague-Dawley mají početné vrhy a jsou příkladné matky.

p1010274a

Samec Sprague-Dawley vybírá dropsy při cvičení ve staircase

Sprague-Dawleyové jsou velmi zvědaví, nebojácní a inteligentní potkani, poměrně rychle rostou a ve věku 3 – 4 měsíců mohou samci vážit i přes půl kila, aniž by byli obézní – jsou to spíš pěkná kulturisti 🙂 Jsou zvyklí na společnost jiných samců a i když se vytvoří nová skupina dospělých, i nejlítější boj skončí maximálně škrábancem; a tím je vše vyřízeno, nadále už se neperou. Nevím, co by kdo Sprague-Dawleyovi musel udělat, aby mu ukousl prst jako permanentně přednaštvaný Wistar. I když se SD potkanovi hodně „ubližuje“, např. při ošetřování abscesu – maximálně ulovený prst požmoulá a zase pustí.

Všichni Sprague-Dawleyové jsou červenoocí albíni. Mají delší hlavu a ocas než vzhledově totožní Wistarové.

SDmom

Matka Sprague-Dawley se čtrnáctidenními mláďaty

Rowett nude potkan: plemeno bezsrstých potkanů, v Charles River Deutschland chované od 1994. Mutace se objevila poprvé v jedné kolonii outbredních Rowett Hooded ve Skotsku. Homozygotní nu-/nu- potkani jsou černí nebo hnědí hooded patchwork s velmi hrubou zcuchanou srstí a nemají thymus (brzlík). Mají proto defektní specifickou buněčnou imunitu, makrofágy, granulocyty a NK buňky fungují normálně. Z tohoto důvodu se chovají v izolátoru v přísných podmínkách a nejsou vhodní pro domácnost. Heterozygoti a dominantní homozygoti jsou zdraví a mají velmi lesklou přiléhavou srst. Jsou také mnohem větší než bezsrstí jedinci.

zrůdky

Bezsrsté samice vypadají poněkud podvyživeně

aurora

Chlupatá samice chovaná v domácnosti, rok stará

Další potkani chovaní v laboratoři patří k plemeni Long-Evans. Jsou to bílo-černí capped, husky, nejčastěji hooded nebo variegated, až berkshire nebo i celí černí, velmi milí neagresivní potkani

Maggie samice Long-Evans

Samička Long-Evans ve věku čtyř týdnů

GFP

GMO Sprague-Dawley

Tento potkan je geneticky pozměněn. Nese gen pro protein z medúzy, jeho oči zeleně fluoreskují zejména pod UV světlem. Nazelenalé jsou i jeho svaly, krev a kostní dřeň. Taková zvířata není možné získat žádným způsobem, jednalo by se o havárii – únik GMO organismu podléhající hlášení s nepříjemnostmi pro všechny zúčastněné. Nepříjemnostmi myslím vyšetřování a popotahování od Ministerstva pro životní prostředí, odboru environmentální ochrany a České inspekce životního prostředí s možnou pokutou až ve výši 2 000 000 kč, kdybyste měli takové zvíře doma a ještě jste se to pokoušeli chovat dál, takže se ani nesnažte podobná zvířata získat. Geneticky modifikovaná kukuřice a sója je proti tomu legrace. Přesto již k úniku došlo. Viz reportáž TV Nova.

Zelené buňky na fotografii v záhlaví stránky jsou kmenové buňky z kostní dřeně z těchto zelených potkanů.

Zelenoocí Sprague-Dawleyové

Lewis: inbrední plemeno potkana vzniklé z plemene Wistar už během padesátých let. Inbrední v tomto případě znamená, že všechna zvířata jsou navzájem imunologicky kompatibilní, transplantát z jednoho je možno přenést na jiného jedince bez nutnosti užití imunosupresní léčby. Lewisové jsou také červenoocí albíni, celkově gracilnější stavby a dospělí Lewisové jsou sotva poloviční proti mohutným Sprague-Dawleyům či Wistarům. Mají málo četné vrhy. Jsou velmi neagresivní, ale lekaví a plaší a pro domácí chov se nehodí – zkazky o sklonech k nádorům nejrůznějších orgánů a tkání u potkanů z laboratoří platí právě o nich.

Brown Norway: další příklad inbredního plemene. Brown Norwayové jsou hnědí neaguti potkani střední velikosti i mohutnosti, velmi klidní a nekousaví potkani. Mají poměrně tupý čumák, širokou hlavu a malé uši. Byli vyvinuti z kolonie divokých potkanů nachytaných v 30. letech 20. století, kde se v padesátých letech objevila spontánní non-aguti mutace.

Samec Brown Norway

Samec Brown Norway

Další plemena možná získat v ČR dováží firma AnLab z německých chovů (Taconic, Envigo). Prodej je možný pouze do akreditovaných laboratoří, ne soukromým chovům a fyzickým osobám.

Chov v konvenčních podmínkách a v bariéře

Co znamená konvenční chov a bariéra? Zvířata v konvenci jsou chována v běžných chovných nádržích nebo klíckách, vstup do místnosti je zcela volný, samozřejmě personál dodržuje všechny zásady hygieny a prostředí v místnosti musí splňovat všechny požadavky stanovené zákonem, jako teplotu, vlhkost, proudění vzduchu, hlukový a světelný limit. Kontakt mezi zvířetem a ošetřovatelem však je přímý. Naproti tomu zvířata v bariéře jsou izolována od okolního prostředí. Celý prostor zvěřince je ventilován přes mikrobiologické filtry, často v přetlaku, personál vstupuje přes hygienickou smyčku, podobnou jako vstupy na operační sály v nemocnici. Všechny předměty vnášené do chovných prostor se sterilizují autoklávováním, zářením nebo chemickou sterilizací. Krajním řešením je chov v izolátorech. Ty si můžeme představit jako plastikové stany s vestavěnými rukavicemi, jak je vidíme v amerických katastrofických filmech. Personál nikdy nepřijde se zvířaty uvnitř do kontaktu, vše probíhá přes stěnu a rukavice. Jako kompromis tam, kde není možno vybudovat oddělené uzavřené prostory se značně energeticky i prostorově náročnou vzduchotechnikou, zvolíme IVC – individuálně ventilované boxy. Zvířata bydlí v uzavřených klíckách nebo nádržích, které jsou každá ventilována zvlášť systémem rozvodů vzduchu hnaného přes systém filtrů dovnitř i ven.

100_7216

Individuálně ventilované boxy pro potkany. Nádrže vpravo jsou osídlené, vlevo jsou nové a na své obyvatele teprve čekají.

Výhodou IVC je dále i to, že zvířata jsou oddělena i od sebe navzájem, takže při objevení se infekce se nákaza dále nešíří.

V bariérách je možno chovat tzv. SPF zvířata, to znamená, že potkani nebo myši (a jiná zvířata) jsou osídlena pouze normální flórou, bez přítomnosti bakterií, virů nebo plísní, od celkem nevinných až po zhouby chovu, jako mykoplasmové respirační nákazy nebo Tyzzerovu chorobu. V izolátorech chováme gnotobiotická (axenická) zvířata, to jsou zvířata naprosto sterilní, bez jakéhokoliv mikroorganismu, případně zvířata cíleně osídlená jedním druhem mikrobů (monoxenická zvířata), dvěma druhy (dixenická), tri- až polyxenická. Možný je samozřejmě i opak, to jest zvířata hostící nějakou zvláště nebezpečnou chorobu nebo původce, která může ohrozit i člověka (Bacillus anthracis apod.) Pak ovšem pracujeme za podtlaku v chovném zařízení a i další standardy práce jsou jiné. V našem ústavu ovšem s ničím nebezpečným nezacházíme a naší prioritou je ochránit naopak naše zvířata před okolím.

CS5

Přestýlací box CS5 slouží k manipulaci se zvířaty mimo jejich chovné nádrže.

Se zvířaty je ovšem nutno manipulovat i mimo jejich chovné nádrže, např. při výměně podestýlky a doplňování krmiva. K tomuto účelu slouží laminární boxy nebo výměnné stanice jako  ta na obrázku. Klícky jsou otevírány uvnitř za vzduchovou sprchou, která znemožňuje míchání vzduchu uvnitř a vně – z místnosti.

Jinou starostí je samozřejmě vynětí zvířat za účelem zákroku nebo behaviorálních testů. Tehdy jsou zvířata testována či operována v mistnosti o samotě, bez přítomnosti jiných pokusných skupin. Všechny předměty jsou dezinfikovány, včetně vzduchu, použitím chemické dezinfekce a germicidní zářivky. Ochranné oblečení personálu je samozřejmostí.

Pomocné Tlapky o.p.s. - asistenční psi pro zdravotně postižené