Jak nahradit plíce?

Jak nahradit plíce? Pořad Milénium. V pozadí, často i v popředí, opět hrají křoví dva Wistarové sedící v kleci ze systému IVC. Výběr dvou samců prozrazuje ruku odborníka, neboť jeden ze samců si nedělá ani před bdělým okem kamery násilí a pečlivě si leští kulky a patrně i víc.

Leštění kulek