Česká hlava 2009

Paní profesorka a pan profesor v České hlavě. Od 45. minuty. Tentokrát bez potkanů.